БИЗ ЖӨНҮНДӨ

Туруктуу өнүгүү стратегиясынын институту

This image for Image Layouts addon

Биз кимбиз?

«Туруктуу өнүгүү стратегиясынын институту» коомдук фонду –туруктуу өнүгүү концепциясын Кыргызстанда алдыга жылдыруу максатында 2012-жылы уюшулган өкмөттүк эмес уюм. Биздин командабыз биомаданий ар түрдүүлүктү кайрадан жандандыруу жана илгерилетүү Борбордук Азиянын туруктуу өнүгүүсүндөг маанилүү стратегия деп ишенет. Биз бул максатыбызга регионалдык жана жергиликтүү деңгээлдеги экологиялык, экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүгө салттуу жана инновациялык жолдорду табуу жана аларды ишке ашыруу аркылуу жетишебиз. Биздин фондубуздун негизги ишмердүүлүгү салттуу билимдерди жана практикаларды алып жүрүүчүлөрдүн иш-аракеттерин колдоого багытталган. Алардын ролу кылымдардан бери келе жаткан билимдерди, биологиялык түрлөрдү, искусствонун формаларын жана биомаданий объектилерин коргоп, алардын байланышын түшүндүрүп сактап калууда.

This image for Image Layouts addon

Биз эмне иш кылабыз?

Биз жергиликтүү коомдорго салттарды, ырым-жырымдарды, баалуулуктарды алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана жөндөмдөрүн кеңейтүү, тажрыйба жана ийгиликтүү практикаларды алмашууга колдоо көрсөтүү аркылуу жардам беребиз.

This image for Image Layouts addon

Биз кандай кызматтарды көрсөтөбүз?

Глобалдык, улуттук жана жана жергиликтүү деңгээлдеги экологиялык, экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүдө салттуу жана инновациялык жолдорду табуу жана аларды ишке ашыруу аркылуу туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү;

Жергиликтүү коомдорго алардын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган ишмердүүлүктөрүнө финансылык, консультациялык, уюштуруучулук жана маалыматтык жардам көрсөтүү.

This image for Image Layouts addon

Кого мы поддерживаем?

Мы работаем с местными некоммерческими организациями, ОМСУ и хранителями традиционных знаний осуществляющие деятельность по сохранению и продвижению БКР в северном и внутреннем Тянь-Шане.

Биздин көз карашыбыз

Мы видим свою роль в качестве организации, которая помогает местным сообществам сохранить традиции и обычаи, ценности и методы путем повышения их потенциала и навыков путем создания сети местных сообществ для обмена опытом и лучших практик.

Миссиябыз

Сильные местные сообщества в Кыргызстане, устойчивые в экологическом, социальном, культурном и экономическом плане при сильных местных традициях, основанное на непрерывном обмене между поколениями.

Максаттарыбыз

• Содействие устойчивому развитию путем выявления и реализации традиционных и новых подходов к решению экологических, экономических и социальных проблем на глобальном, национальном и местном уровнях;

 

 

 

• Финансовая, консультационная, организационная, информационная и другая поддержка деятельности и инициатив местных сообществ, направленных на развитие и повышения уровня их жизни.

Доноры и партнеры

© 2024 Институт стратегии устойчивого развития

Please publish modules in offcanvas position.