Салт улук. Салттык билимди таркатуучуларга жөлөмөл

Насааттама (аннотация)

Азыркы жаш муунда тээ алмустактагы кыргыз элинин салттык асылдыктарын байырлатууга жана жашоолорунда колдонтууга болобу? “Болот!” - деп жооп берилет китепте, эгер салттык билим терең изилденсе, колдоонууга жарактуу усулдары иштелип чыкса, коомчулукка кеңири таркатылып, мыйзамдык негиздер түзүлсө. Ошондо жаңы муун, азыркы өнүгүият таңуулаган жекелик менен ачкөздүктөн кутулуп, анын ордуна улуу салтыбыз берүүчү айкөлдүк менен ынтымакка ээ болмокчу. Буга байыркы ойбелгиде камтылган салтыбыз, таш жазуулардагы тамгаларда маңыздалган сүрөттөөбүз, бүгүнкү кенен чабыттагы өзүбүздү жана дүйнөнү таанууга жана чагылтууга жардам бере

Садыр уулу Жумагазы (Чоңайу).
С Салт улук. – Б.: 2018. – 200 б.

Киришүү .........................................................................................5

1-бөлүк. Салттык билим деген эмне?............................................7
1.1. Салт жөнүндө түшүнүк......................................................7
1.2. Салттык билимге аныктама...........................................11
1.3. Кыргыз салттык билимин заманбап кылуунун
айрым үлгүлөрү.....................................................................15
2-бөлүк. Табигы-маданий ар түрдүүлүк.......................................27
2.1. Табигы-маданий көп түрдүүлүктүн доорлорду
камтыган тарыхы...................................................................28
2.2. Дүйнөлүк өмүр көчүн соолутпайлы................................34
2.3. Кыргыз салттык билиминдеги табигы-маданий
көп түрдүүлүк.........................................................................42
3-бөлүк. Дүйнө көрүнүштөрү.......................................................51
3.1. “Дүйнө сүрөтү” деген эмне?............................................51
3.2. Бүркүмдүк ой-корумдун жаралышы...............................55
4-бөлүк. ЖЕТИ АТА.......................................................................63
4.1. Жети саны туралуу..........................................................63
4.2. Жети-атанын азыр кандай пайдасы бар?.......................69
4.3. Боз жол адаштырбас туур...............................................70
4.4. “Муундар назарияты” элдин келечегин аныктоого
жардам берет.........................................................................73
5-бөлүк. Умай................................................................................79
5.1. Умай “энелик доордон” калган таберик.........................79
5.2. Умай азыр да өмүрдүн пири...........................................84
6-бөлүк. Аксакалдык.....................................................................91
6.1. Аксакалдык нарк-насил..................................................91
6.2. Мыйзамдашылган салттык билим.................................93
7-бөлүк. Салттык билимдин ээлери (алып жүрүүчүлөрү)
менен субкат: аксакалдык, умай, жети-ата.................................97
8-бөлүк. Жаш муундун салттык билимди өздөштүрүүсүнүн
алгачкы тажрыйбасы.................................................................139
КОРУТУНДУ................................................................................191

Бул китепченин басылышы Кристенсен Фондунун (АКШ) жардамы менен“Туруктуу өнүгүү стартегиялардын институту” коомдук фонду тарабынан ишке ашырылган “Туруктуу келечек үчүнжаштар демилгеси” түндүк жана ички Тянь-Шань биомаданий ар түрдүүлүктү сактоо боюнча жергиликтүү демилгелер программасынын алкагында жарыкка чыкты.

Полная версия публикации доступна по запросу на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Наш адрес:

г. Бишкек, ул. Калык Акиева 99/3а,

 

Мы в социальных сетях

yotubetel

 

 

Наши контакты:

+312 891 321;

call2012.isd@gmail.com

© 2021 Институт стратегии устойчивого развития